strafrechtzaak.nl

Over strafrechtzaak.nl

 

Bent u in aanraking gekomen met politie en justitie, of misschien niet u maar uw kind? Bent u opgeroepen als getuige in een strafzaak of bent u zelf het slachtoffer van criminaliteit?
In een strafrechtzaak zijn vaak meerdere deelnemers; niet alleen een verdachte, maar ook zijn of haar ouders, een slachtoffer en een aantal getuigen. Deze website biedt praktische informatie voor al deze deelnemers aan het strafproces. Zo kunt u vinden hoe de procedures van aanhouding tot in de rechtzaal in zijn werk gaan en u vindt hier ook informatie over de mogelijke gevolgen van een rechtzaak.

U kunt op deze website de volgende informatie vinden:

U bent verdachte

Wat staat u te wachten als u wordt aangehouden en over wordt gebracht naar het politiebureau? Wat kunt u in de dagen die daarop volgen verwachten?

Uw kind wordt verdacht

Wat maakt uw kind door op het politiebureau? Hoe vaak mag u uw kind op komen zoeken?

U moet terechtstaan

Waar en wanneer moet u op de zitting aanwezig zijn? Wat gebeurt er allemaal in de rechtzaal?

Straffen en maatregelen

Welke straffen kan de rechter aan u opleggen? Wat houden deze straffen precies in?

U bent slachtoffer

Wat zijn uw rechten als u aangifte gaat doen bij de politie? Hoe krijgt u uw schade vergoed? Kunt er nog wat aan doen als de dader niet vervolgd wordt door het Openbaar Ministerie?

U bent getuige

Wat moet u doen tijdens een getuigenverhoor? Wie zijn de personen aan de andere kant van de tafel?

U zoekt een advocaat

Bent u in aanraking gekomen met politie en justitie? De beste tip die wij u mee kunnen geven is om een advocaat in de armen te nemen. Waar kunt u dan beter terecht dan bij het grootste strafrechtadvocatenkantoor in Nederland?

Links

Verschillende informatieve websites over strafrechtzaken.

Luister naar onze strafcast

Cleerdin & Hamer Advocaten vertelt u alles over de algemene strafrechtpraktijk en over verkeersstrafrecht in onze eigen strafcast.

 


Disclaimer

Strafrechtzaak.nl is een initiatief van Cleerdin & Hamer Advocaten. Op de informatie op deze en volgende pagina's kan nimmer een beroep worden gedaan indien de toepassing tot enige vorm van schade zou leiden. De informatie is slechts bedoeld om in het algemeen aan te geven welke problemen zich op de diverse terreinen van het recht kunnen voordoen en welke oplossingen er vallen te bedenken.